pinemmm

U Tivtu trenutno 386 gostiju

Prema podacima lokalne Turističke organizacije, u Tivtu trenutno boravi ukupno 386 registrovanih gostiju. Stranaca je više – 365, a domaćih samo 21. Veći broj stranaca koristi privatan smještaj, 205, dok 106 turista sa inostranim pasošem boravi u hotelima našem gradu. Domaćih gostiju u tivatskim hotelima je 21.