Tivat zemljotres

36 godina od katastrofalnog zemljotresa

Prije 36 godina crnogorsko primorje pogodio je razorni zemljotres koji je za sobom ostavio pustoš.

U nedjelju 15. aprila 1979. godine u 07 časova i 19 minuta crnogorsko primorje pogodio je razorni zemljotres sa epicentrom u moru, 15 km od obala Bara i Ulcinja.

Podrhtavanje je trajalo 10 sekundi. Jačina zemljotresa bila je 7 jedinica Rihterove skale, što odgovara intezitetu 9 stepeni Merkalijeve skale. Teško su stradali Ulcinj, Bar, Petrovac, Budva, Tivat, Kotor, Risan i Herceg Novi, a razoreno je 250 naselja. Uništen je ogroman dio modernih hotelskih kapaciteta u regionu, oštećena su 53 zdravstvena objekta, 570 objekata socijalne i dječije zaštite, 240 školskih objekata. Posebno su stradali kulturno-istorijski spomenici (manastiri, crkve, muzeji, arhivi), koji su koncentrisani uglavnom u najugroženijem primorskom pojasu. Velike štete su bile na putnoj mreži – oštećeno je oko 350 km magistralnih i 200 km regionalnih puteva. Jedna od specifičnih manifestacija oštećenja tla izazvana zemljotresom bile su pojave likvifakcije (tečenja tla), klizišta i odroni.

Do kraja 1979. godine registrovano je 90 jakih naknadnih zemljotresa, sa magnitudom većom ili jednakom 4.0, preko 100 zemljotresa sa magnitudom 3.5 – 4.0, kao i skoro 10.000 slabijih potresa. U Crnoj Gori stradala je 101 osoba.

Prema podacima dubinskog seizmičkog sondiranja duž linije: ušće Bojane – Bar – Petrovac – Boka Kotorska, postoji dubinski razlom, kojem treba pripisati nastanak glavnog zemljotresa 1979. godine.