tivat

U Tivtu se odmara 3.109 gostiju

Najsvježiji podaci TO Tivat govore da je u našem gradu trenutno 3.109 gostiju, od čega su skoro svi stranci 3.091, dok je domaćih samo 18. Najveći broj turista na tivatskoj rivijeri koristi privatan smještaj, 2.422 i svi su iz inostranstva, u hotelima ih je 586, kao i 16 domaćih. U ovdašnjim kampovima boravi 31 stranac i 2 domaća gosta..