25. maj Dan mladosti

Dan mladosti se u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (SFRJ) proslavljao svakog 25. maja od 1945. do 1988. godine. Ovaj praznik je bio povezan sa rođendanom doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita (1892–1980) i prvih godina se obilježavao samo kao njegov rođendan, a 1957. godine je na njegovu inicijativu postao Dan mladosti.
Glavni simbol ovog praznika bila je Štafeta mladosti, koja je nošena oko mjesec i po dana kroz čitavu teritoriju Jugoslavije i 25. maja predavana Titu na veličanstvenom sletu, koji je organizovan na stadionu JNA.
Štafeta mladosti je uvedena 1945. godine, na predlog omladine Kragujevca, kao „Titova štafeta“. U prvoj Titovoj štafeti, učestvovalo je 12 500 omladinaca koji su pretrčavši trasu dugu 9 000 kilometara Titu predali prvih devet štafetnih palica i Plavu knjigu sa 15 000 potpisa omladine Šumadije. Te prve štafete predate su mu u Zagrebu, dok je narednih godina, sve do 1956. Tito lično primao posljednje nosioce štafete pred Bijelim dvorom u Beogradu, čemu je prethodio svečani doček na Trgu Republike.
Godine 1957, na Titovu inicijativu, ovaj događaj proglašen je za „Dan mladosti“. Do Titove smrti, 1980. godine, štafeta se dodjeljivala lično njemu na stadionu JNA u Beogradu. Štafeta mladosti 1980. godine, koja se u susret osamdeset i osmom Titovom rođendanu, na dan njegove smrti 4. maja zatekla na putu po Hrvatskoj, prekinula je svoj put i položena je na odar predsjednika u Skupštini SFRJ.
Poslednji put je, 1987. godine, na beogradskom stadionu održana priredba povodom Dana mladosti. Dana 26. Januara 1988. godine je SSOJ je ukinuo priredbu sleta, koja je bila veoma popularna.