Projekat UP SMŠ Mladost „Imam stav da sam zdrav“

Unija srednjoškolaca (US) Crne Gore je opredijelila sredstva sa konkursa za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih kroz projekat „Akcioni dan“, između ostalih, i Učeničkom parlamentu (UP) SMŠ „Mladost“ za novi ovogodišnji projekat nazvan „Imam stav da sam zdrav“.Inače, u  projektu „Akcioni dan“ đaci volontiraju kod lokalnih poslodavaca a zarađene dnevnice idu u poseban fond Unije srednjoškolaca kojim se poslije doniraju realizacije projekata Učeničkih parlamenata širom Crne Gore. UPSMŠ „Mladost“ je konkurisao i dobio sredstva od prošlogodišnjeg volontiranja za projekat „Naše dvorište naše odmaralište“, za novi ovogodišnji projekat .

„Cilj i ideja projekta „Imam stav da sam zdrav“ je da se adolescenti iz tri škole kroz radionice edukuju o zaštiti i unapređenju mentalnog i reproduktivnog zdravlja, što je posebno važno u cjelokupnoj epidemiološkoj situaciji sa virusom Kovid-19 koja je uticala na psihički život mladih, a posljedice možda tek slijede“, rekla je u našem programu Branka Kašćelan, koordinatorka UP tivatske srednje škole. Ona smatra da je pravo vrijeme za zajednički rad u cilju stvaranja adekvatnog ambijenta u kojem će mladi imati priliku da vode zdrav život:

„Radionice će voditi stručna lica koja će nam pomoći da edukujemo učenike, podignemo njihovu svijest o značaju zdravlja i samoaktivacije upoznavanja i prihvatanja sebe, da ih kroz vježbe nauče da rade na sebi, svom samopouzdanju, samovrednovanju i samopoštovanju, na emocionalnoj inteligenciji( empatiji, samokontroli, toleranciji, razumijevanju svojih emocija), formiranju svijesti o zdravom seksualnom odnosu, pravovremenoj informisanosti i pravilnom stavu bez predrasuda i tabu tema, kao i na rizičnom ponašanju“.

Planirane su četiri radionice do kraja godine koje će voditi stručna lica i pomoći učenicima da se edukuju i podignu svijest o značaju zdravlja i samoaktivacije, upoznavanja sebe, jačanja samopouzdanja i samopoštovanja, razvijanja emocionalne inteligencije i svijesti o zdravom seksualnom odnosu.

Prvu radionicu, pod nazivom „ Kako sačuvati mentalno zdravlje” držaće Miloš Bulatović iz Pedagoškog centra Crne Gore. Za predavanje i diskusija o seksualno-reproduktivnom zdravlju biće zadužena dr Julija Samardzić iz Doma zdravlja Tivat a za radionicu- panel diskusiju „Uticaj socijalnih faktora na mentalno i reproduktivno zdravlje mladih”, Branka Kašćelan i Tanja Perović, profesorice sociologije. Završna radionica „Sada znaš da je u zdravlju spas” podrazumijeva učeničku izradu flajera i postera.

Inače, projekat „Akcioni plan“ sa posjetom 24 srednjoškolca poslodavcima u Tivtu, počinje sa realizacijom 1.oktobra.