Inspekcija u Tivtu naplatila 35 hiljada eura

U Tivtu su tokom dva ljetna mjeseca, pored opštinskih, angažovani i inspektori iz drugih opština, koji su nadzor počeli 10.jula, a vršiće se do 30. avgusta, rekla je koordinatroka  Uprave za inspekcisjke poslove  za opštinu Tivat, Višnja Orban i istakla da je iz ugla inspekcije, u Tivtu stanje dosta dobro.

Na području opštine angažovano je 8 inspektora, a pet u Kotoru, koji takođe po potrebi dolaze u ispomoć u Tivat jer, po riječima Orban, rade zajedničke nadzore za obje opštine.

Obavljeno je 313 inspekcijskh nadzora. Bilo je 25 prijava po kojima su inspektori postupali  i većinom su se te prijave odnosile na nepoštovanje mjera na plažama zbog postavljanja plažnog mobilijara više nego što je dozvoljeno.

„Prijave su uglavnom proslijeđene od zaštitara JP Morsko dobro, a jedan broj se odnosio na rad i radne odnose neprijavljenih radnika. Inspektori su obišli subjekte nadzora i u slučaju kršenja mjera preduzeli mjere. U početku su samo opominjali, izuzev sive ekonomije, odnosno u dijelu rada radnika bez dozvole za rad – objekata bez dozvole i objekata gdje nije obavljen zdravstveni pregled zaposlenih koji nisu imali tzv. sanitarne knjižice“, objasnila je Orban.

O svakoj prijavi koju dobijaju za plaže inspektori obavještavaju JP „Morsko dobro“ koje bi trebalo da reaguje na osnovu nepoštovanja pravila preciziranim ugovorom.  Kazne za nepoštovanje propisa na plažama, a po zakonu o turizmu su izuzetno visoke. Za firme odnosno društva iznose 2 200 eura.

„Kada se piše prekršajni nalog onda se piše najmanja kazna, a zahtjev prema sudu, ako ga podnesu inspektori, onda sud određuje od 500 pa do 10 hiljada eura“.

Obim posla je veliki, samim tim povećan je i broj kontrola jer kad je s proljeća pravljen plan rada za ljetnu sezonu nije se računalo da će posjeta gostiju preći 60 posto. Zbog toga je i manji broj inspektora, objasnila je Orban.

Cilj je poštovanje epidemioloških mjera koje je donijelo Ministarstvo zdravlja i koje se odnose na sve segmente, trgovinu, ugostiteljstvo, komunalne djelatnosti, naglasila je Orban i poručila građanima i turistima da poštuju osnovne mjere, a to podrazumjeva nošenje maski i poštivanje distance, kako u ugostiteljskim objektima tako u domovima zdravlja i u svim trgovinskim radnjama. „Pišemo i rješenja i kontrolišemo poštovanje mjera vezano za samoizolaciju“.

Ona je podsjetila da gosti noćnih klubova moraju da su vakcinisani, da imaju PCR test ili da su prebolovali kovid u okviru 180 dana jer inspektori kontrolišu i taj dio.

„Na području Tivta zabilježen je određeni broj prekršaja većinom u ugostiteljstvu i kozmetičkim salonima tako da smo pored opomena koje smo vršili u prethodnom periodu počeli da djelujemo i represivno po tom pitanju. Kontolisali smo i kulturne događaje i zaključak je da se mjere poštuju u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje“, rekla je koordinatorka.

Ističući da imaju veoma dobru saradnju sa Opštinom, a i da je kordinacija sa inspektorimadobra, Orban je naglasila da imaju odličnu saradnju i sa Turističkom organizacijom koja ih obavještavama o svim događajima koji se dešavaju u Tivtu.

Zaajedničke akcije, prema riječima koordinatorke, realizuju sa komunalnom policijom i inspekcijom, kao i pripadnicima Odjeljenja bezbjednosti Tivat jer vrše i kontrole plovnih objekata, Aerodroma Tivat gdje je stalno prisutna sanitarna inspekcija. Tako je i saradnja sa svim učesnicima i subjektima  veoma dobra. Zbog epidemije kontrolišu i strance koji uđu u Crnu Goru na graničnom prelazu u Porto Montenegru. Međutim, i pored obimnosti posla uspijevaju da sve poslove obavjaju dosta dobro, naglasila je.

Od 10.jula zaključno sa 1.avgustom inspektori su napisali 115 prekršajnih naloga i po tom osnovu naplaćeno je oko 35 hiljada eura. I to su inspekcije koje su na terenu – zdravstvena, sanitarna, turistička, inspekcija rada i tržišna.

Najviše prijava i primjedbi je na kupalištima jer postoje preporuke kako da se ponašaju zakupci plaža na kojima ležaljke ne smije preći preko 50%, a mora se poštovati i udaljenost među ležaljkama. Građani i gosti primjedbe mogu da prijave Call centru na br. 080555555, ali i u kanceliriji za inspekcijske poslove u zgradi stare opštine, poručila je koordinaotrka Uprave za inspekcijske polove u Tivtu i navela da se kontrole obavljaju u dvije smjene, ujutru i uveče poslije 22 sata.

Zajedno sa policijom kontrlisali su sve ugostitelkjske objekte koji bi, kako ističe Orban, trebali da malo više poštuju mjere. „Moraju da zaštite prvo sebe jer konobari dnevno komuniciraju sa mnogo ljudi i zato im je maska neophodna“.

Inspektori kontrolišu i koncerte koji su najavljeni, međutim organiztor je dužan da brine o primjeni i poštovanju preporuka i da obezbjedi koncert na kome ne može prisustvovati više od 100 ljudi na otvorenom. U slučaju nepoštovanja mjera inspektori mogu kazniti organizatora, zaključila je koordinatorka Uprave za inspekcisjke poslove ye za opštinu Tivat, Višnja Orban.