Pomoći će RE populaciji prilikom elektronskog upisa

Elektronski upis u sistem obrazovanja ne bi trebalo da obeshrabri pripadnike RE populacije, jer je obezbijeđena podrška pri upisu, kroz pomoć koju će pružati obrazovni sistem, odnosno saradnici u socijalnoj inkluziji, nevladine organizacije koje se bave pitanjima pripadnika romske i egipćanske populacije.

To su poručili predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Romskog savjeta i NVO „Mladi Romi“, koji su poslali i poruke ohrabrenja roditeljima i djeci za upis u škole i vrtiće.

“Naime, ukoliko roditelji nemaju mogućnosti da upišu djecu elektronskim putem, mogu da se obrate obrazovnoj ustanovi, koja će pružiti pomoć pri upisu. Takođe, tehničku podršku pružaće i Romski savjet, NVO “Mladi Romi” i NVO Koračajte sa nama”, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Direktor Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih manjina Maraš Dukaj, rekao je da Ministarstvo prosvjete u saradnji sa partnerima tradicionalno promoviše upis djece RE populacije u obrazovni sistem.

“Zbog situacije, izazvane korona virusom, ove godine tu aktivnost relizujemo u drugačijim uslovima, ali sa istim ciljem  – da vama, draga djeco, ukažemo da je obrazovanje najsigurniji put do boljeg života i položaja u društvu”, poručio je Dukaj i pozvao pripadnike RE populacije da iskoriste podršku koju pruža obrazovni sistem Crne Gore.

Sokolj Beganaj iz Ministarstva za ljudska i manjisnka prava apelovao je na roditelje iz RE populacije da upišu svoju djecu.

“Ne smijemo ostaviti ni jedno dijete RE populacije bez obrazovanja”, istakao je on.

Senad Sejdović iz Romskog savjeta i direktor nevladine organizacije “Mladi Romi” Samir Jaha, pozvali su roditelje i djecu RE populacije da potraže podršku ukoliko nijesu u mogućnosti da obave upis.

Jaha je podsjetio da je nedavno ova nevladina organizacija sa Ministarstvom prosvjete, Ambasadom SAD-a u Crnoj Gori i kompanijom Telenor, obezbijedila oko 100 tablet uređaja i 15 GB besplatnog interneta za naredna dva mjeseca za učenike RE populacije širom Crne Gore, te pozvao učenike da iskoriste ove uređaje kako bi  pomogli svojim sunarodnicima prilikom upisa.

On je poseban akcenat stavio na upis u srednju školu, koja, kako je rekao: “nije obavezni dio obrazovanja, ali za nas iz RE zajednice mora biti, ukoliko želimo da budemo ravnopravni, edukovani i aktivni članovi društva“.

On je podsjetio učenike da, osim mentorske podrške koja se pruža srednjoškolcima RE populacije, Ministarstvo prosvjete dodjeljuje i stipendije u visini od 60 eura mjesečno, te istakao da obrazovni sistem posvećuje ozbiljnu pažnju obrazovanju pripadnika RE populacaje.