Otac Petar Petrović: Ljubav, mir i dostojanstvo – najveće odlike čovjeka

Tradicionalnu čestitku preko talasa Radio Tivta uputio je paroh tivatski otac Petar Petrović

Draga braćo i sestre, u ove božićne dane, kada mi pravoslavni hrišćani dočekujemo najradosniji dan, dan rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista, iščekujući u našim domovima onu toplinu, toplinu ljubavi božije koja grije svakog čovjeka na kugli zemaljskoj i svako stvorenje stvoreno desnicom božijom, stvoreno kroz ljubav, jer je svako biće stvoreno kroz ljubav.

Ove godine mi pravoslavni hrišćani Božić dočekujemo sa zebnjom, iskonskom zebnjom, a ujedno trudeći se da sačuvamo ljubav, mir i dostojanstvo koje su tri najveće odlike čovjeka. Trudeći se da ga dočekamo kao što smo ga dočekivali dvije hiljade godina. Odatle brojimo da se Isus rodio kao izbavitelj svijeta i došao među čovjeka da mu donese ljubav, praštanje i mir. I da donese onu nadu svojim ličnim vaskrsenjem da je svaki čovjek prizvan da bude biće vječnosti u carstvu božijem.

Naša crkva gaji tu ljubav Hristovu i trudi se da je upućuje svakom čovjeku, bez razlike da li je on pripadnik iste te crkve, da li je pravoslavan ili se drugačije prepoznao tokom života ili je to naslijedio. Mi poštujemo i uvažavamo svake različitosti.Mi se pozivamo na riječi Mojsijeve u razgovoru sa Jotarom, kada mu Jotar objašnjavajući šta je svijet, poredio sa ćilimom različitih boja, gdje bi svaka boja zasebna bila škura, a dok s druge strane te boje složene lijepo po božijem promisli čine jednu ljepotu kao što je ćilim.

Ovih dana mi smo izašli dostojanstveno da iskažemo svoju hrišćansku ljubav i volju. Hodajući ulicama gradova po Crnoj Gori mi smo iskazivali prvenstveno svoje dostojanstveno i tražeći da mi koji poštujemo svakog čovojeka tražimo isto to od našeg brata. da budemo uvaženi i da imamo pravo da se molimo Bogu kao što su se naši stari molili. Ovih zadnjih priprema za Božić sve je proteklo u jendom smutnom prostoru i vremenu gdje smo dovedeni zbog ovog novog Zakona o vjerskim slobodama da se moramo dostojanstveno braniti. Braniti molitvom i ćutanjem. Da se branimo time što ćemo iskati pomoć od Onoga koji je iznad svih, a to je Bog. Nikada se više nismo molili Bogu i dostojanstvenije. Trudili smo se da nikoga ne uvrijedimo. I ne može se uvrijediti ljudsko srce koje ima molitvu u sebi, ako nije ostrašćeno bilo čime drugim. Molimo se za svu našu braću da i oni uznesu molitvu za nas da bi se vratili u prvobitno ono stanje u kojem je crkva egzistirala i bivstvovala u miru. Molimo se Hristu da među nas unese ljubav, slogu, mir, dostojanstveo i da ova godina bude istkana ljubavlju i poštovanjem.Ovo namučeno čovječanstvo je zaslužilo više no išta taj mir, prvejstveno nebeski mi, pa i ovaj zemaljski mir.

Želim vašim porodicama zdravlje i napredak, želim da vas posjeti Bogomladenac Hristos svojim molitvama i blagoslovom. da i dalje živimo u miru kao dobre braće i sestre i komšije, da uvažavamo jedni druge, da uvažavamo različitosti koje krase i ovo društvo i ovaj grad u kojem živimo.

Opet koristim priliku da čestitam Božić našoj braći koji su ga već proslavili po Gregorijanskom kalendaru.

Mir Božiji – Hristos se rodi“ – poručio je otac Petar Petrović.