Predstavnici sportskih klubova raspravljali o Nacrtu budžeta

U prostorijama Opštine Tivat danas je sa predstavnicima sportskih klubova održana rasprava o Nacrtu budžeta za 2020.godinu sa akcentom na izdvajanja za potrebe sporta. Sekretarka sekretarijata za finansije Rajka Jovićević upoznala je na početku sastanka prisutne sa tim da je za narednu godinu za potrebe sportskih klubova izdvojeno 400.000 eura, što je 50.000 eura više nego za prethodnu godinu. Ona je dodala da se taj budžet ne odnosi na izdvajanja za sportsku infrastrukturu odnosno najavljenu izgradnju sportskog centra, renoviranje pomoćnog terena stadiona u Parku, igrališta…

Rasprava je protekla u polemiuci između Sekretarke sekretarijata za sport, mlade i socijalna pitanja Darke Ognjanović i člana uprave RK Partizan 1949 Igora Petkovića. Petković je pohvalio povećanje budžeta za sport, i istakao da smatra da to još nije na potrebnom nivou. Takođe, interesovao ga je način na koji će se dijeliti sredstva.

Sekretarka Ognjanović je navela da Savjet za sport odlučuje na osnovu kriterijuma: tradicije, uspješnosti, masovnosti i troškova. Ona je istakla da se zahvaljujući rigoroznijim kriterijumima došlo do toga da su projekti i programi koje predlažu sportski klubovi sve kvalitetniji, što je i imalo za posljedicu povećanje budžeta za sport u 2020.godini. Ona je i napomenula da je osam sportskih organizacija izbrisano iz registr, a da će klubovima koji budu to zaslužili svojim programima naknadno biti omogućeno da dobiju sredstva iz rezervi.

Igor Petković je naglasio da mu je jasno da se kriterijumi moraju poštovati, ali i pitao: zbog čega  ako je to tako RK Partizan 1949, koji ima brojni podmladak, titulu šampiona Crne Gore i 70godišnju tradiciju dobija prošle godine 50.000 eura, a klubovi koji imaju lošije rezultate, manju brojnost i tradiciju dobijaju i po 100.000 eura?

Darka Ognjanović je odgovorila da je FK “Arsenal” jedini klub čiji je osnivač Opština i da je samim tim u prednosti u odnosu na ostale klubove jer mu je po automatizmu određeno 30% od ukupnih budžetskih sredstava namijenjenih za sport, kao i da je formirana Komisija detaljno pratila sve finansijske izvještaje i imala uvid u to kad pojedini klubovi dobijaju donacije i od drugih privrednih  subjekata, odnosno sponzora. Te da se sve odvija na izuzetno transparentan način. To što je Opština osnivač jednog kluba u Tivtu, nije izuzetak, već je tako u svakom gradu u Crnoj Gori.

Igor Petković smatra da ni jedan klub ne smije biti privilegovan u odnosu na ostale i da rezultati, rad sa mladima i predloženi programi moraju biti jedino mjerilo. Kao i da oni klubovi koji uspjevaju pronaći sponzore za tako nešto moraju biti pohvaljeni jer smanjuju budžetske rashode, a ne da im se taj novac oduzima.

Mislim da imamo iste poglede na neke stvari. Mi ćemo naći način da se klubovima obezbjede dodatna sredstva. – rekla je Ognjanović, nakon čega je Rajka Jovićević završila sastanak, zahvalivši se predstavnicima klubova na prisustvu i pozvala ih da učestvuju i na centralnoj javnoj raspravi.