Parking mjesta za motore

Na inicijativu Komunalne policije, a u realizaciji Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost u Tivtu su postavljena parking mjesta za motocikliste, koji horizontalnom signalizacijom nisu imali obilježena mjesta za parkiranje.
Zbog nedostatka parkinga česti su bili slučajevi da se motori ostavljaju na trotorskim i javnim površinama, kazala je sekretarka za komunalne poslove i saobraćaj Tatjana Jelić navodeći da je novom horizontalnom signalizacijom uvedeno 18 parking mjesta za motore.
„Osam je postavljeno preko puta zgrade opštine u centru grada, a deset u Arsenalskoj ulici. Prema interesovanju korisnika te dvije lokacije su se pokazale opravdanim jer se koriste na način na koji su i obilježeni. Motori zauzimaju manji prostor od automobila i trebalo bi da doprinesu i smanjenju gužvi u saobraćaju tako da je to dobar način da se oni nađu u sistemu parkiranja i parkirališta“, objasnila je Jelić.