10. akcija podjele LED sijalica Tivćanima

„Ovo je prilika da svim potrošačima, sugrađanima i prolaznicima skrenemo pažnju na koji način se može uštediti energija. LED sijalice koje tradicionalno dijelimo besplatno na ovaj dan su instalisane snage 9 W i one mijenjaju tradicionalnu sijalicu od 60 W, što je ušteda više od 6 puta„, rekao je dipl. inž. el. ,Marinko Terzić iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat koja već godinama priređuje ovu akciju 5. marta, na Svjetski dan energetske efikasnosti .Opština Tivat sprovodi već 10 godina zaredom akcije podjele energetski efikasnih sijalica građanima. Crna Gora je inače donijela Pravilnik kojim je od 2018. godine, postepeno zabranila stavljanje na tržište klasičnih sijalica sa užarenom niti. Svako od nas može smanjiti potrošnju energije ne remeteći svoj komfor i pri tome, pored globalnog doprinosa, doprinositii uštedi vlastitog novca.

Svjetski dan energetske efikasnosti  se obilježava se u čast prvog sastanka svjetskih eksperata za energetiku održanog na ovaj dan 1998. godine u Austriji.

Energetska efikasnost je u direktnoj vezi sa zaštitom životne sredine, obzirom da promoviše korišćenje obnovljivih izvora energije (Sunca, vjetra, riječnih tokova, i sl.), pa odnos prema životnoj sredini treba da bude odgovorniji. U tom smislu Opština Tivat sprovodi aktivnosti i projekte upravo u cilju povećanja energetske efikasnosti i odgovornijeg odnosa prema životnoj sredini.